Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικαιρότητα

UNICEF: Μία διεθνής οργάνωση για παιδιά

Γράφει η Νικολέτα Σαράντου

Ο πρόσφατος σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία προκάλεσε παγκόσμια θλίψη. Μεταξύ των εικόνων που κατέκλισαν το διαδίκτυο ήταν και εκείνες που απεικόνιζαν παιδιά κάτω από τα συντρίμμια, νεκρά, τραυματισμένα με ζωγραφισμένη την θλίψη και την αγωνία στα μάτια τους. Ευτυχώς, η διεθνής κοινότητα έχει μεριμνήσει και έχει προβεί στη δημιουργία της UNICEF. Σε κρίσιμες καταστάσεις όπως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και ο σεισμός στην Τουρκία και στη Συρία, η οργάνωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ώστε να συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί και για όσο χρόνο χρειαστεί τα παιδιά και τις οικογένειες.

Η UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 από τη Γενική Συνέλευση και πρόκειται για μία οργάνωση του ΟΗΕ για τα παιδιά. Σκοπός της δημιουργίας της στάθηκε η παροχή βοήθειας στα παιδιά της Ευρώπης, της Κίνας και της Μέσης Ανατολής μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1953, η UNICEF αποτελεί μόνιμο τμήμα του ΟΗΕ διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την παρουσία των παιδιών στην παγκόσμια ατζέντα. Με κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη και δραστηριότητα σε περισσότερες από 190 χώρες, η οργάνωση επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ ενδελεχούς έρευνας και πρακτικών λύσεων για τα παιδιά. Το 1965, η UNICEF τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την προσφορά της.

Στις 20 Νοεμβρίου 1989, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε  τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών παγκοσμίως με 54 άρθρα. Η Σύμβαση έχει επικυρωθεί από 191 κράτη εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας. Στη Σύμβαση τίθενται τα πρότυπα για την ευημερία των παιδιών, τα οποία ισχύουν για όλα τα παιδιά κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας. Οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν για κάθε παιδί συναντώνται στο άρθρο 2 περί απαγόρευσης των διακρίσεων, στο άρθρο 3 που αποβλέπει στο καλύτερο συμφέρον του παιδιού, στο άρθρο 6 για την επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία και στο άρθρο 12 περί ελευθερίας της γνώμης και συμμετοχής. Παγκοσμίως, η UNICEF συνεργάζεται στενά με κρατικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, παρέχοντας αρωγή με στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής και εποπτείας της Σύμβασης.

Παράλληλα, συνεργάζεται με εταίρους σε όλο τον κόσμο για την προώθηση πολιτικών, την επέκταση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που προστατεύουν όλα τα παιδιά και για την δημιουργία καινοτόμων λύσεων με σκοπό να επιταχύνουν την πρόοδο των παιδιών και των νέων. Η οργάνωση δραστηριοποιείται παγκοσμίως για να υποστηρίξει την ποιοτική μάθηση για κάθε παιδί, ειδικά για εκείνα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να στερηθούν την εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή, καταβάλει προσπάθειες ώστε να μειώσει την παιδική φτώχεια και να προστατεύσει τα παιδιά από τις δια βίου συνέπειές της.

Η οργάνωση επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Εργάζεται σε όλο τον κόσμο για να ενδυναμώσει τα κορίτσια με σκοπό να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή τους στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή σε χώρες που παραγκωνίζουν τη θέση τους. Για να πείσει για το έργο της και για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η UNICEF χρησιμοποιεί δεδομένα και στοιχεία. Τα παγκόσμια προγράμματα και πρωτοβουλίες της οργάνωσης βασίζονται σε αυστηρή έρευνα και στοχαστική ανάλυση σχετικά με την κατάσταση των παιδιών ανά τον κόσμο.  Έχει κατορθώσει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο εμβολίων σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, υποστηρίζει την υγεία και τη διατροφή των παιδιών, μεριμνά για την παροχή καθαρού νερού και την αποχέτευση, την ποιοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόληψη και θεραπεία του HIV για μητέρες και βρέφη και την προστασία των παιδιών και των εφήβων από τη βία και την εκμετάλλευση.

H οργάνωση επενδύει στα παιδιά και στους νέους για την επίτευξη ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου για όλους. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προτάθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 έχοντας τη στήριξη της UNICEF, υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη με σκοπό τον τερματισμό της φτώχειας, τη μείωση της ανισότητας και την οικοδόμηση πιο ειρηνικών κοινωνιών έως το 2030. Συνεργάζεται με κυβερνήσεις, εταίρους και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ για να βοηθήσει τις χώρες να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι αποφέρουν αποτελέσματα για κάθε παιδί τώρα και για τις επόμενες γενιές.

Ανάμεσα στις χώρες που έχουν λάβει τη φροντίδα της UNICEF βρίσκεται και η Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση κατά την περίοδο 1947 – 1969 με δαπάνη ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων εφάρμοσε προγράμματα παστερίωσης του γάλακτος και ελέγχου της φυματίωσης και της σύφιλης. Το 1977, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, με σκοπό την πληροφόρηση των Ελλήνων σχετικά με τις δράσεις και το έργο της οργάνωσης αλλά και για την κατάσταση των παιδιών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στόχος της επιτροπής είναι η εκπαίδευση για την ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον από μια ευαισθητοποιημένη νέα γενιά. Στις 20 Νοεμβρίου 2020, το Ελληνικό Κράτος και η UNICEF ανακοίνωσαν την ίδρυση ενός μόνιμου Γραφείου του Οργανισμού στη χώρα. Μέχρι το 2026 η Ελλάδα και η UNICEF θα συνεργάζονται στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος με στόχο τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών. Η UNICEF προσβλέπει στην υποστήριξη της εφαρμογής και της παρακολούθησης των υφιστάμενων εθνικών σχεδίων, όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, περιφερειακών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και παγκόσμιων προτεραιοτήτων, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα για τα παιδιά σε όλη τη χώρα.

Η οργάνωση, καθοδηγείται από πέντε βασικές αξίες : τη φροντίδα, το σεβασμό, την ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα. Γύρω από αυτές τις αξίες οικοδομείται η οργανωτική δομή, το πρόγραμμα δράσης  και το έργο της. Εδώ και 76 χρόνια, η UNICEF εργάζεται για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Παρά τις αξιοσημείωτες προκλήσεις σε όλο τον κόσμο η οργάνωση αγωνίζεται για τα δικαιώματα κάθε παιδιού και έχει ως αποστολή της την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών των φτωχών παιδιών και των μητέρων τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην εποχή μας, αν και αδιανόητο υπάρχουν ακόμα παιδιά που στερούνται βασικά δικαιώματα με σημαντικότερο το δικαίωμα στη ζωή. Σίγουρα, στη UNICEF όπως και σε πολλές άλλες οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς μπορούν να προσαφθούν ατοπήματα, ωστόσο το έργο της τα επιτεύγματά της και η προσπάθεια που καταβάλει για την προστασία των παιδιών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι υποχρέωση όλων μας να μαχόμαστε για τα παιδιά, καθώς αυτά είναι το μέλλον. Για κάθε παιδί, κάθε δικαίωμα.

Πηγές