Κατηγορία: Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντολογικά Προβλήματα και Δίκαιο Ενέργειας

Πόσο απέχει η Ελλάδα από την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πόσο μπροστά βρίσκονται οι Σκανδιναβικές χώρες ;

   γράφει η Ευαγγελία Μπαγιάρα,    Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη μέλη της οφείλουν [ … ]

«Το Πρόγραμμα LIFE»

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, παρά την εκάστοτε αδιαφορία που δείχνουμε κατά καιρούς. [ … ]

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες -αν όχι την κύρια- παγκόσμιες προκλήσεις. Η επιστήμη έχει αποδείξει, πως [ … ]