Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Κόστος χρεοκοπίας ενός κράτους

Η χρεοκοπία ενός κράτους είναι μια πράξη η οποία έχει πολλαπλές συνέπειες σε αυτό, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό του, την εικόνα δηλαδή που θα διακατέχει από αυτό το σημείο και μετά στο διεθνές σύστημα. Οι συνέπειες αυτές θα μπορούσαν να διαχωριστούν στις συγκεκριμένες θεματικές: εξωτερικό επίπεδο, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό.
Αρχικά, στο εξωτερικό επίπεδο εντοπίζεται ίσως η περισσότερο σημαντική συνέπεια, αφού η φήμη μίας χώρας θα επηρεαστεί αμέσως μετά την κήρυξη της χρεοκοπίας. Επομένως, η πράξη αυτή επιδρά ποικιλοτρόπως σε μία μεγάλη σειρά παραγόντων. Ο παράγοντας της φήμης μίας χώρας αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι χώρες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μη χρεοκοπήσουν. Είναι ικανός να προσδιορίζει αρκετά πράγματα όπως το πότε μία χώρα θα μπορεί να επιστρέψει στις χρηματοοικονομικές αγορές, με τί επιτόκιο θα μπορεί να δανείζεται στο μέλλον, τί ποσά θα μπορεί να δανείζεται και το ποια θα είναι η αξιολόγηση της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης.
Σε καθαρά οικονομικό επίπεδο, η βλάβη της οικονομίας από μία χρεοκοπία μπορεί να προκληθεί λόγω της αναστάτωσης που δημιουργείται, στη μείωση του εμπορίου και στην πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Όμως, στην περίπτωση αυτή, η χρεοκοπία της οικονομίας μπορεί να απελευθερώσει πόρους και δυνάμεις (και συνήθως έτσι συμβαίνει σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο), έτσι ώστε να εκμηδενισθούν τα αρχικά αρνητικά αποτελέσματα που μπορούν να υπάρχουν στο αρχικό στάδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το εσωτερικό οικονομικό κόστος για τη χώρα είναι συνήθως το πιο σημαντικό από τα κόστη που συνεπάγεται μία χρεοκοπία και είναι ο παράγοντας που κυρίως λαμβάνεται υπ’ όψιν σε συνδυασμό με το πολιτικό κόστος, για τη λήψη της απόφασης της χρεοκοπίας από την Κυβέρνηση της χώρας.
Αναφορικά με το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης, οι πολιτικοί και οι γραφειοκρατικοί παράγοντες μίας χώρας, αναβάλλουν διαρκώς και καθυστερούν τη λήψη μίας απόφασης που  ορισμένες φορές είναι εξόφθαλμα απαραίτητη ή και ακόμα αναπόφευκτη. Η κύρια αιτία για αυτό είναι ότι ένα από τα αποτελέσματα μίας χρεοκοπίας είναι η κατάρρευση της Κυβέρνησης της χώρας που χρεοκοπεί και η -συχνά για πάντα- απομάκρυνση από το προσκήνιο των πολιτικών και των αξιωματούχων εκείνων που είτε προκάλεσαν, είτε ενεπλάκησαν στις διαδικασίες της χρεοκοπίας. Επομένως, ακόμα και αν κάποιες φορές είναι μια αναπόφευκτη λύση, το πολιτικό κόστος είναι τόσο μεγάλο για τους ιθύνοντες, αφού θα κατηγορηθούν σε πολλαπλά επίπεδα για πράξεις ακόμα και προκατόχων τους.
Φυσικά δεν θα πρέπει να μην λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικό κόστος μίας τέτοιας εξέλιξης σε ένα κράτος. Εκτός δηλαδή από την οικονομία του και την πολιτική του, άμεσα επηρεασμένοι από αυτήν την κατάσταση θα είναι και οι απλοί πολίτες του κράτους. Ένα σύνηθες φαινόμενο σε τέτοιες καταστάσεις είναι η επικράτηση του χάους στο εσωτερικό όπου αυτό εκδηλώνεται με αρκετούς τρόπους. Συγκεκριμένα, ο φόβος του κοινού για την πορεία της οικονομίας ή του τραπεζικού συστήματος, μπορεί να προκαλέσει ένα κύμα αναλήψεων (bank run), εξέλιξη που μπορεί, με τη σειρά της, να προκαλέσει έως και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.

Συνεκδοχικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η απόφαση για κήρυξη χρεοκοπίας από την πλευρά ενός κράτους δεν είναι καθόλου απλή αφού τα κόστη είναι πολλαπλά. Εάν δεν υπήρχε κόστος, τότε τα κράτη θα χρεοκοπούσαν με την πρώτη δυσκολία που θα συναντούσαν και συνεπώς, στην περίπτωση αυτή δε θα μπορούσαν να λειτουργήσει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η χρεοκοπία ενός κράτους άρα δεν έχει άμεσες νομικές συνέπειες, αλλά έχει άμεσες και έμμεσες οικονομικές συνέπειες οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με τις νομικές.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *