Loading...

η δομή & η λειτουργία του οΔΕΘ

Σκοπός του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι η παροχή δυνατότητας σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς να εκθέτουν τις απόψεις τους στο κοινό καθώς επίσης να έχουν τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ τους, να διενεργούν ερευνητικό έργο και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένες αναλύσεις και να συμμετέχουν σε projects. Ο ΟΔΕΘ αποτελεί μία πρωτοβουλία με εξωστρεφή χαρακτήρα με συμμετοχή των μελών σε όλες τις διαδικασίες και διεργασίες του Ομίλου.

Το  Συμβούλιο
Α) Διευθύνων Σύμβουλος Ι: Κύριος διαχειριστής της ιστοσελίδας και της σελίδας του Facebook και του Ομίλου. Φροντίζει ώστε οι Ομάδες Εργασίας (working groups) δουλεύουν σωστά εσωτερικά αλλά και μεταξύ τους, έχει αρμοδιότητα επίλυσης διαφόρων. Αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις και τις συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, ΜΚΟ,  προγράμματα, άλλες δράσεις κλπ. Τέλος, συντονίζει συναντήσεις μελών στην Αθήνα μέσω τηλεδιασκέψεων ή δια ζώσης. Δεν μπορεί να αποτελεί Supervisor Ομάδας Εργασίας και υπόκειται σε προθεσμία αρθρογραφίας ένα άρθρο ανά 6μηνο. Έχει αρμοδιότητα διανομής καθηκόντων στο Συμβούλιο και μπορεί να την τροποποιήσει μόνο για σοβαρό λόγο (πχ αποχώρηση μέλους).

Β) Διευθύνων Σύμβουλος ΙΙ: Βρίσκει τα πρόσωπα που επιθυμούν να συγγράφουν, τα θέματα που τους αφορούν και τους συντονίζει, τους κατευθύνει και τους βοηθά να επιλέξουν τομέα. Δίνει προθεσμίες ώστε να υπάρχει ένα άρθρο ανά τρίμηνο. Η εβδομάδα της δημοσίευσης θα αφιερώνεται εξολοκλήρου σε αυτό το άρθρο ώστε να δίνεται ο χρόνος και ο χώρος στη δημοσίευση να γίνει αντικείμενο παρακολούθησης των αναγνωστών και ίσως να δίνεται δυνατότητα διαλόγου με το κοινό ή παρόμοιες δράσεις. Ελέγχει ότι τηρούνται προθεσμίες. Μπορεί να αποτελεί Supervisor Ομάδας Εργασίας και υπάγεται σε προθεσμία αρθρογραφίας ένα άρθρο ανά 6μηνο. Αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις, τις αιγίδες και συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, ΜΚΟ,  προγράμματα, άλλες δράσεις κλπ.

Γ) Διευθύνων Σύμβουλος ΙΙΙ: Τεχνικό τμήμα. Συντονίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνικά χαρακτηριστικά της σελίδας είτε της ιστοσελίδας είτε της Facebook Page καθώς και το περιεχόμενο,, δηλαδή  Social Media Marketing: Αναλαμβάνει την προώθηση των δημοσιεύσεων με κάθε μέσο και χειρίζεται τα Social Media (Facebook Fanpage, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube, Reddit κλπ).. Επίσης καταχωρεί δεδομένα από τα polls και βγάζει αναφορές με τα αποτελέσματα και τη γνώμη του για το πως αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν ή να συμβάλουν στην διαρκή πρόοδο της ιδέας. Μπορεί να αποτελεί Supervisor Ομάδας Εργασίας και υπάγεται σε προθεσμία αρθρογραφίας ένα άρθρο ανά τετράμηνο. Αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις, τις αιγίδες και συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, ΜΚΟ,  προγράμματα, άλλες δράσεις κλπ. Ειναι επίσης Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος: Συντονίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνικά χαρακτηριστικά της σελίδας είτε της ιστοσελίδας είτε της Facebook Page, δημιουργεί γραφιστικά, logos. Επίσης καταχωρεί δεδομένα από τα polls και βγάζει αναφορές με τα αποτελέσματα και τη γνώμη του για το πως αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν ή να συμβάλουν στην διαρκή πρόοδο της ιδέας.

—-
Συντρέχουσες αρμοδιότητες Συμβουλίου: 
Στο πλαίσιο που είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την πορεία του Ομίλου ο Διευθύνων Σύμβουλος Ι έχει την δυνατότητα μετά από ενδεχόμενη διαβούλευση με το υπόλοιπο Συμβούλιο να προβαίνει σε διάχυση αρμοδιοτήτων δικών του ή των υπολοίπων δύο ή τεσσάρων χωρίς να παραβιάζει την πορεία του έργου τους και πάντα με στόχο το συνολικό κέρδος της ομάδας σε ποιότητα ερευνητικού έργου, κύρος, ακαδημαϊκή αναγνώριση και λειτουργία.
Σημείωση: Τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους και το καθένα έχει μια ψήφο η οποία έχει την ίδια βαρύτητα με των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου
Σημείωση: Αν κάποιο εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου δεν επιθυμεί την συνέχιση της θητείας του, για οποιοδήποτε λόγο ή η θητεία του πρέπει να παύσει λόγω αντικανονικής και αντίθετης προς τους σκοπούς του Ομίλου συμπεριφοράς, τότε μπορεί τη θέση του να αναλάβει ο επόμενος στη σειρά επιλαχών ή πρέπει να γίνει νέα ψηφοφορία για την θέση. Μπορούν να εκλεγούν αναπληρωματικά μέλη οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Κάποιος που εκλέχτηκε αναπληρωματικό μέλος προηγείται από αυτόν νέας ψηφοφορίας για εκλογή αναπληρωματικών. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει λιγότερα από 3 μέλη ή μπορεί να έχει 5 μέλη, δεν μπορεί να έχει 4 και πάντως όχι πάνω από 5 μέλη, κάτι που κρίνεται ανάλογα με τις περιστάσεις και πάντα προς το συνολικό όφελος της Ομάδας του ΟΔΕΘ.

Το Συμβούλιο επίσης έχει ως αρμοδιότητα την δημιουργία στόχων για την ανάπτυξη του Ομίλου μικρής μεσαίας η μεγάλης διάρκειας που μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να ψηφίζονται και από τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού μέσα από το group σε μορφή Poll και ιδιαίτερα θέματα κομβικής σημασίας για την πορεία της πρωτοβουλίας αυτής του ομίλου. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των polls θα γίνεται υπό μορφή εγγράφου (πχ. PDF) ή πίνακα αποτελεσμάτων (πχ. Survey Monkey results) και θα διατυπώνονται με σαφήνεια σε ξεχωριστό ή στο ίδιο έγγραφο που θα συνοδεύει τα αποτελέσματα οι κατευθύνσεις που δόθηκαν. Σε περίπτωση μεγάλης πλειοψηφίας σε ένα θέμα, που το Συμβούλιο μπορεί να έχει την εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, η πλειοψηφία αυτή υπερισχύει της τοποθέτησης του Συμβουλίου προς αποφυγή ασυμφωνίας. Τέτοια πλειοψηφία μπορεί να χαρακτηριστεί από 65% και πάνω. Στα polls είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν όλοι όσοι είναι μέλη αυτού του εγχειρήματος. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να λάβει μέρος σε δύο poll συνεχόμενα και δεν συμμετέχει καθόλου στη διαμόρφωση και προαγωγή της ομάδας, τότε θεωρείται αυτοδικαίως μη μέλος της ομάδας. Θέμα για polls μπορούν να προτείνουν τα μέλη με σχετική δημοσίευση τους για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι αφορά την προαγωγή των στόχων του Ομίλου.

Οι αναλυτές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε έναν από τους πέντε τομείς που τους αφορούν ή σε περισσότερους. Σε κάθε τομέα που συμμετέχουν πρέπει να γράφουν ένα άρθρο ανά τρίμηνο. Οι αρθρογράφοι ενός τομέα μπορουν να εκφράσουν την άποψη τους για το αν ο επικεφαλής τους που προτάθηκε από το Συμβούλιο είναι κατάλληλος για την θέση. Το εκάστοτε μέλος του Συμβουλίου έχει αρμοδιότητα μόνο ως προς την τήρηση των διαδικασιών, ενώ την ουσιαστική αρμοδιότητα εντός της Ομάδας Εργασίας την έχει ο Επικεφαλής που τα μέλη του τομέα αποδέχονται. Θεμιτή είναι η συμμετοχή αρθρογράφων από άλλα sites ή οργανώσεις και η προσχώρηση τους σε τομέα της αρεσκείας τους. Με το που συγγράψουν το δεύτερο τους άρθρο έχουν δυνατότητα συμμετοχής ως μελών του Ομίλου. 

Για να γίνει κάποιος αρθρογράφος στον ΟΔΕΘ θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής που διατηρείται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα “Επικοινωνία” και να ακολουθήσει τον επικαιροποιημένο “Οδηγό Συγγραφής Άρθρου” που θα του αποσταλεί από τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού. Για να θεωρηθεί κάποιος μέλος του ΟΔΕΘ θα πρέπει να έχει γράψει και δεύτερο άρθρο τουλάχιστον και εντός της τριμηνιαίας προθεσμίας και έπειτα για να παραμείνει μέλος του ΟΔΕΘ χρειάζεται να αποστέλλει ένα άρθρο τουλάχιστον το τρίμηνο.

Ο Γιάννης Πήλιουρας και Γιάννης Κουτρουμπής από κοινού με τον Λεωνίδα Ασημακόπουλο εμπνευστές της γενικότερης πρώιμης ιδέας του Ομίλου, της ονομασίας και του αρχικού σήματος. Ο Λεωνίδας Ασημακόπουλος προώθησε μαζί τους, διέδωσε και ανέπτυξε την ιδέα με σκοπό την διαμόρφωση της ιδέας σε πράξη, είναι μέλη της ανανεωμένης ομάδας του Ομίλου και είναι πλήρως σύμφωνοι με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την μετάβαση του Ομίλου και τις προσπάθειες διαμόρφωσης του και αποδέχθηκαν να είναι ισότιμα μέλη της Ομάδας του Ομίλου  με ίσες ευκαιρίες ανάδειξης σε μέλος του πρώτου Συμβουλίου ή ανάληψης θέσης οργανωτικού, διεκπαιρεωτικού, ερευνητικού ή άλλου περιεχομένου καθώς επίσης τα σήματα και η ονομασία να αποτελούν πάντα λογότυπα του Ομίλου μέχρι αυτά τα λογότυπα η ονομασία να θεωρηθεί ότι πρέπει να αλλάξουν. Ιδιαίτερη σημασία στην μεγάλη πρόοδο του Ομίλου στην εικόνα που έχει σήμερα διαδραμάτισε το έργο του Αθανάσιου Βασιλόπουλου και της Όλγας Τσουκαλά, μέλη του πυρήνα του Συμβουλίου, οι οποίοι επίσης συντέλεσαν στην διάδοση και την ανάπτυξη του ΟΔΕΘ.

Το λογότυπο, η ονομασία καθώς και τα μεμονωμένα γραπτά έργα των αρθρογράφων, η ιστοσελίδα, οι δημοσιεύσεις στην σελίδα του Facebook και λοιπά έργα πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας προστατεύονται ως έργα των δημιουργών καθέναν από αυτούς. Τα λογότυπα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν με εμπορικό σκοπό χωρίς την συγκατάθεση των δημιουργών, και πάντως παρά μόνο για τους σκοπούς του Ομίλου και μέσα από δράσεις του Ομίλου και όχι από τρίτο μέρος μη συνεργαζόμενο φορέα.

Συνεργασίες σε επίπεδο από κοινού οργάνωση δράσεων και συντονισμού τους είναι θεμιτοί στο επίπεδο που οι στόχοι του Ομίλου εκπληρώνονται.

0
Projects
0 +
Υποστηρικτές και Συνεργάτες
0 +
αναλυτές/μέλη
0 +
αναλύσεις

Ο μεγάλος μας υποστηρικτής