Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Ο σφυγμός των επενδύσεων

Στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται το ζήτημα άμεσων ξένων αλλά και ελληνικών επενδύσεων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Ken Wattret, ανώτατο οικονομολόγο στην TS Lombard για την Ευρώπη, η Ελλάδα αποτελεί μία επιλογή με μεγάλο ρίσκο και ως εκ τούτου μεγαλύτερες αποδόσεις. Προσφέρει ευκαιρίες που σπάνια βρίσκεις στην κεντρική και βορειοανατολική Ευρώπη καθώς είναι μια από τις ελάχιστες αγορές της Ευρωζώνης που έχει θετική συσχέτιση με το ευρώ, εξηγεί ο Ian Barnett, ανώτατος στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Absolute Strategy. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που αποθαρρύνουν τους επενδυτές;

Η συνεχής διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η μείωση του διαθέσιμου νομίσματος που οδήγησαν τη χώρα σε όλο και βαθύτερη ύφεση. Η αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος λόγω υποεκτίμησης των κινδύνων μη εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων των πελατών τους, που οδήγησαν στην δυσπιστία τόσο για την αποταμίευση των ελληνικών διαθεσίμων όσο και για τον δανεισμό από τις διεθνείς αγορές. Ως αποτέλεσμα, η επιβολή των capital controls που επέφερε σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές, τις επιχειρήσεις και το χρηματιστήριο. Οδήγησε στην υποχώρηση των καθαρών εξαγωγών, στην μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (και στην κατάρρευση πολλών λόγω αδυναμίας δανεισμού) και τέλος στην εκροή καταθέσεων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Μολονότι παρατηρείται η επιθυμία ξένων fundsγια επενδύσεις στη χώρα μας, η γραφειοκρατία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα μη υλοποίησης τους. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες και συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των διαδικασιών αδειοδότησης. Η πολιτεία με τη σειρά της οφείλει να ανταποκριθεί στις επιταγές των καιρών και να δημιουργήσει ένα παραγωγικό μοντέλο στραμμένο στις επενδύσεις.
Προκειμένου να συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει αρχικά να εκμεταλλευτεί τους τομείς που διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Η ιδιωτικοποίηση τουριστικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων όπως μικρά λιμάνια ή τοπικά αεροδρόμια κρίνεται σημαντική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στην προώθηση ειδικών τουριστικών προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων εστιασμένων σε συγκεκριμένα
θέματα και κατηγορίες.
Η στρατηγική θέση της Ελλάδας όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει σπουδαίες ευκαιρίες, αφού είναι δυνατόν να συμβάλλει στην μεταφορά ενέργειας από την Ανατολή στην Δύση διαμέσου αγωγών, ηλεκτρικών δικτύων και εναλλακτικών μέσων. Παράλληλα, οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επενδυτικές προοπτικές παρουσιάζονται στην κατασκευή νέων υποδομών εκπομπής φυσικού αερίου καθώς και δικτύων διασύνδεσης με τα νησιά.
Αυξημένο ενδιαφέρον από το εξωτερικό παρατηρείται και στο κλάδο του Real Estate. Η οικονομική κρίση οδήγησε στην πτώση των τιμών των ακινήτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες επενδυτικών ευκαιριών. Βασικό κίνητρο αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, αφού τα σπίτια με υψηλό ενεργειακό συντελεστή αποκτούν μεγαλύτερη εμπορική αξία. Ταυτόχρονα, αξιοποιείται η δυνατότητα απόκτησης visas για πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν ακίνητο άνω των 250.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι επωφελούνται όχι μόνο από το χαμηλό κόστος  αλλά και από την απόκτηση άδειας διαμονής.
Συμπερασματικά λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των επενδύσεων στην Ελλάδα. Άλλωστε, η ιστορία δείχνει πως όταν τα πράγματα φαίνονται αφιλόξενα είναι η καλύτερη στιγμή για επενδύσεις. Για να γίνει όμως η χώρα μας πόλος έλξης περισσότερων επενδυτών θα πρέπει αρχικά να διατηρεί ανοιχτή οικονομία και εξωστρέφεια,  έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες να είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Η μείωση της φορολογίας, η απλοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και των διαδικασιών αδειοδότησης κρίνονται επίσης απαραίτητες για την επιβίωση των υπαρχόντων και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με έρευνες της ΤτΕ, ανάμεσα στις χώρες που επένδυσαν τα υψηλότερα κεφάλαια στην Ελλάδα το 2016, είναι η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν περίπου το 1% του ελληνικού ΑΕΠ και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2010-2016 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 0,6%, γεγονός που δηλώνει τον χαμηλό βαθμό προσέλκυσης ξένων επενδυτών.
Τέλος, οι ΆΞΕ διαδραματίζουν αξιοσημείωτο αλλά όχι κυρίαρχο ρόλο στην κινητικότητα της ανάπτυξης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντάνιελ Γκρος, διευθυντής της ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης CEPS, το κλειδί δεν είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά το γιατί οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν επενδύουν περισσότερες από τις εγχώριες αποταμιεύσεις.