Loading...
Latest news
Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντολογικά Προβλήματα και Δίκαιο Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Καναδά

Γράφει η Κατερίνα Δίπλα

Εισαγωγή

Ο παγκόσμιος ενεργειακός συνδυασμός αλλάζει, μεγάλες εταιρείες και χώρες στρέφονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να «πρασινοποιήσουν» τις δραστηριότητές τους και να γίνουν πιο βιώσιμες, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια να εισέρχονται σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε χρόνο. Αυτή η δυναμική εμφανίζεται, πλέον, μη αναστρέψιμη, καθώς μια συμβολή οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων οδηγεί στον μετασχηματισμό των ενεργειακών μας απαιτήσεων. Ο Καναδάς αποτελεί τη χώρα που βρίσκεται μπροστά από την καμπύλη ενσωμάτωσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με ένα πλέγμα να αντλεί ήδη σημαντικές ποσότητες ανανεώσιμης ενέργειας, χάρη στην κληρονομιά της υδροηλεκτρικής ενέργειας και την πρόσφατη ανάπτυξη άλλων πηγών, κυρίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Ιστορική Εξέλιξη

Η πρόσφατη αλλαγή στη σύνθεση του εφοδιασμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Καναδά οφείλεται σε ένα σύνολο μέτρων ομοσπονδιακής και επαρχιακής πολιτικής. Ειδικότερα, η ομοσπονδιακή εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεκίνησε το 1996-1997, με τη δημοσίευση ενός σχεδίου δράσης συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εμπορευματοποίησης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό να καλύψει το 20% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στην πραγματικότητα, το 1996, ο Καναδάς κατάφερε να παράγει το 63,1% της ηλεκτρικής ενέργειάς του από υδροηλεκτρική ενέργεια. Βέβαια, εκείνη την περίοδο, η χρήση άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν μηδενική.

Η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή ήταν ο πρωταρχικός μοχλός πίσω από αυτό το αρχικό σχέδιο. Ακολουθώντας λίγο μετά από αυτό το προσχέδιο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πραγματοποίησε μια σειρά διαβουλεύσεων και το 1999 εξέδωσε μια σειρά από πίνακες ζητημάτων με λεπτομερείς τρόπους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό το αρχικό σύνολο κυβερνητικών πολιτικών διήρκεσε έως το 2006-2007, οπότε τέθηκε σε ισχύ μια δεύτερη γενιά πολιτικών ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι επαρχιακές κυβερνήσεις άρχισαν να υιοθετούν νέες πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2004 περίπου.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Καναδάς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων τεχνολογιών για τον τρόπο παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Αποτελώντας, πλέον, παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά στις επενδύσεις και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προσπαθεί να αποκτήσει μια πιο φιλική στάση προς το περιβάλλον, όπου μέχρι τώρα φαίνεται να πετυχαίνει το στόχο, ενώ την ίδια στιγμή καταφέρνει να καλύψει τις ίδιες του τις ανάγκες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από το 2018, οι τεχνολογίες ΑΠΕ παρέχουν περίπου το 17,3% του συνολικού ενεργειακού εφοδιασμού του Καναδά και περίπου το 67% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, με το 60% του ηλεκτρισμού να προέρχεται από την υδροηλεκτρική ενέργεια, και το υπόλοιπο 7% από αιολική, ηλιακή και βιομάζα, σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι στη διεθνή κλίμακα της παγκόσμιας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Καναδάς βρίσκεται στην έβδομη θέση, παράγοντας το ποσοστό του 3%.

Εικόνα 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα, 2018 – Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στον Καναδά, 2018.
Πηγή: https://www.eia.gov/international/analysis/country/CAN

Αναλυτικότερα, η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μακράν η πιο σημαντική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας στον Καναδά, καθώς βοηθά τη χώρα να παράγει τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ περίπου 85.000 MW. Ενδεικτικά, το 2016, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο Καναδάς ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, παράγοντας περίπου το 66% της ηλεκτρικής του ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που αντιπροσωπεύει το 10% παγκοσμίως. Χάρη σε αυτήν, ο Καναδάς, παγκοσμίως, είναι ο 3ος μεγαλύτερος παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας, μετά την Κίνα και τη Βραζιλία, με αυτή την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί έως και 295% έως το 2050. Αυτό το είδος υδροηλεκτρικής ενέργειας περιγράφηκε, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας του Καναδά, ως «πολύτιμο μέρος του μείγματος παραγωγής του Καναδά, καθώς αποθηκεύει την ενέργεια και περιορίζει τις διακυμάνσεις από πιο διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές».

Υπάρχουν 518 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις στον Καναδά με χωρητικότητα τουλάχιστον 1 MW και 45 εγκαταστάσεις μικρότερες από 1MW για συνολικά 563 εγκαταστάσεις, ενώ 20 έχουν χωρητικότητα άνω των 1.000 MW. Η συνολική υδροηλεκτρική ικανότητα στον Καναδά ήταν 80.764 MW το 2017.

Εικόνα 2. Ικανότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας στον Καναδά
Πηγή: https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/renewable-energy-facts/20069#L4

Όσον αφορά στην αιολική ενέργεια, είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο και στον Καναδά. Η πρώιμη ανάπτυξή της στον Καναδά εντοπίστηκε κυρίως στο Οντάριο, το Κεμπέκ και την Αλμπέρτα, η οποία δημιούργησε το πρώτο εμπορικό αιολικό πάρκο της χώρας, το 1993. Πλέον, ο άνεμος αντιπροσωπεύει το 4,4% της ηλεκτροπαραγωγής στον Καναδά, φιλοξενώντας τον ένατο μεγαλύτερο στόλο αιολικής ενέργειας στον κόσμο (σε ποσοστό 2% παγκοσμίως). Ο Καναδάς διαθέτει μεγάλες περιοχές με εξαιρετικούς αιολικούς πόρους και ως εκ τούτου σημαντικό δυναμικό για την επέκταση της αιολικής ενέργειας. Η γεωγραφία του τον καθιστά ιδανικό για να αξιοποιήσει μεγάλες ποσότητες αιολικής ενέργειας με σημαντικά οφέλη, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το δίκτυο και οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η εγκατεστημένη χωρητικότητα αιολικής ενέργειας στον Καναδά έχει επεκταθεί ταχέως και προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Για παράδειγμα, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Καναδάς είχε πάνω από 5.130 ανεμογεννήτριες που λειτουργούσαν σε 225 αιολικά πάρκα, με συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα 9.685 MW, σε σύγκριση με μόνο 60 ανεμογεννήτριες, 8 αιολικά πάρκα και 27 MW το 1998. Η εγχώρια βιομηχανία αιολικής ενέργειας αύξησε την εγκατεστημένη ισχύ της το 2018 και εδραιώθηκε ως η πηγή νέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το χαμηλότερο κόστος. Τα έξι έργα αιολικής ενέργειας που τέθηκαν σε λειτουργία το 2018 προσέθεσαν 566 MW εγκατεστημένης ισχύος στο δίκτυο της χώρας, φέρνοντας το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 20% ετησίως από το 2008. Αντίστοιχα, το 2019, ο Καναδάς ολοκλήρωσε με 13.413 MW χωρητικότητας αιολικής ενέργειας – όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα – αρκετά για να τροφοδοτήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια σπίτια. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκαν πέντε έργα που πρόσθεσαν 597 MW νέας εγκατεστημένης ισχύος, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια επενδύσεων, ενώ υπάρχουν 301 αιολικά πάρκα που λειτουργούν από ακτή σε ακτή.

Εικόνα 3. Εγκατεστημένη αιολική χωρητικότητα του Καναδά (MW), 2008-2019.
Πηγή: https://canwea.ca/wind-energy/installed-capacity/

Η ηλιακή ενέργεια, από την άλλη πλευρά, είναι μια μικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τον Καναδά, η οποία αντιπροσωπεύει το 0,51% των ΑΠΕ και η συντριπτική πλειονότητα προέρχεται από το Οντάριο, κατακτώντας την 9η θέση παγκοσμίως (1%). Αυτό έχει να κάνει με τη δυναμική της ηλιακής ενέργειας, η οποία ποικίλλει σε ολόκληρο τον Καναδά, καθώς είναι χαμηλότερη στις παράκτιες περιοχές λόγω της αυξημένης κάλυψης των νεφών και είναι υψηλότερη στις κεντρικές περιοχές. Παρά το ψυχρό κλίμα και τα υψηλά γεωγραφικά πλάτη, οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη, από στέγες οικιακής χρήσης έως μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα, το 2015, ο Καναδάς είχε πάνω από 2100 MW εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος που παράγει 3 TWh ετησίως. Αν και αυτό αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 0,51% της εθνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλιακά έργα αναπτύσσονται ταχέως, με περίπου 2000 MW χωρητικότητας από το 2013. Ως αποτέλεσμα, το 2018, η ισχύς της ηλιακής φωτοβολταϊκής βιομηχανίας στον Καναδά ήταν 3.040 MW και η εγκατεστημένη ισχύς ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε από 16,7 MW το 2005 σε 3.040 MW το 2018, σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Εικόνα 4. Ηλιακή χωρητικότητα στον Καναδά (MW).
Πηγή: https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/renewable-energy-facts/20069

Άλλη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας αποτελεί η χρήση βιομάζας, η οποία προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς ή/και τα υποπροϊόντα τους. Η βιομάζα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στο 35%. Στον Καναδά, το μερίδιο αυτό είναι 23%, περίπου το 4% του συνολικού εθνικού ενεργειακού εφοδιασμού. Ο πιο σημαντικός τύπος βιομάζας για τη χώρα είναι τα βιομηχανικά απόβλητα ξύλου, ιδίως τα απόβλητα από τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και ατμού. Παράλληλα, τα υγρά βιοκαύσιμα, τα οποία αποτελούν βελτιωμένα καύσιμα που προέρχονται από βιομάζα και μπορούν να λάβουν τη μορφή υγρού, αποτελούν και αυτά μια αυξανόμενη μορφή ενέργειας στη χώρα. Το 2018, ο Καναδάς αντιπροσώπευε το 2% της παγκόσμιας παραγωγής βιοκαυσίμων (8η θέση παγκοσμίως), με κύρια στοιχεία την αιθανόλη και βιοντίζελ.

Εικόνα 5. Παγκόσμια παραγωγή βιοκαυσίμων (2018).
Πηγή: https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/renewable-energy-facts/20069

Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου επενδύει ο Καναδάς και κάθε χρόνο αυξάνει ολοένα και περισσότερο τη δυναμική του σε κάθε τομέα ξεχωριστά.  Βέβαια, καθεμία από αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει το δικό της σκοπό εξυπηρέτησης, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Συγκεκριμένα, η υδροηλεκτρική, η αιολική, η ηλιακή ενέργεια και η χρήση βιομάζας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Παράλληλα, ένα μέρος της ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας χρησιμοποιούνται στον τομέα της θερμότητας, ενώ η βιομάζα, όπως τα απορρίμματα ξύλου και το αέριο υγειονομικής ταφής, μπορούν επίσης να μετατραπούν σε καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό κατανάλωσης που χρειάζεται ο Καναδάς σε βασικούς τομείς της χώρας.

Εικόνα 6. Κύριες πηγές και χρήσεις στον Καναδά.
Πηγή: https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/renewable-energy-facts/20069

Ποια νομοθεσία διέπει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον Καναδά

Η αρχή για τη νομοθεσία και τη θέσπιση πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Καναδά χωρίζεται σε τρία επίπεδα διακυβέρνησης: ομοσπονδιακή, επαρχιακή και τοπικές / δημοτικές κυβερνήσεις. Από τη θέσπιση του Συνταγματικού Νόμου του 1867, η εξουσία για τη χρήση των φυσικών πόρων παραμένει κυρίως στα χέρια των επαρχιακών κυβερνήσεων, καθώς έχουν την εξουσία να κυβερνούν και να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους που εμπίπτουν στα εδαφικά όρια. Κατά συνέπεια, το άρθρο 92 (α) του Συνταγματικού Νόμου και οι τροποποιήσεις του από το 1982 συνεπάγονται ότι οι επαρχίες έχουν πλήρη έλεγχο της δασοκομίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας παράλληλα τη δύναμη να ορίζουν φόρους έναντι πράξεων εξόρυξης πόρων. Επιπλέον, οι επαρχίες απέκτησαν την εξουσία να διερευνούν και να αναπτύσσουν ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και να διαχειρίζονται εγκαταστάσεις που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επαρχίες είχαν την εξουσία να διαχειρίζονται και να σχεδιάζουν τη χρήση επαρχιακών εδαφών και έτσι απέκτησαν το δικαίωμα να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στην αγορά ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, οι ευθύνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης περιλαμβάνουν τη δημιουργία εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το εμπόριο και την πώληση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ομοσπονδιακή αρχή διατηρεί και αναπτύσσει πολιτικές σχετικά με την αλιεία και έχει καθήκον να δημιουργήσει και να θεσπίσει νόμους για την άντληση χρημάτων και φόρων οποιουδήποτε είδους, καθώς και τη διαχείριση των γαιών που ανήκουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά, οι δημοτικές/τοπικές κυβερνήσεις που δεν έχουν το ίδιο επίπεδο εξουσίας να θεσπίζουν νόμους με την επαρχιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επηρεάζουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και εφαρμογής. Η εξουσία που παρέχεται στις δημοτικές κυβερνήσεις περιγράφεται στην επαρχιακή νομοθεσία, η οποία επιτρέπει στις τοπικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν νόμους σύμφωνα με την εκλογική τους περιφέρεια, και περιλαμβάνει επίσης την έκδοση των δικών της κανονιστικών ρυθμίσεων και αδειών κατασκευής. Παρομοίως, οι αυτόχθονες κοινότητες και οι ηγέτες δρουν ως η πρωταρχική αρχή στις τοπικές γηγενείς περιοχές και τα αποθέματα. Τυχόν πόροι που εμπίπτουν στα ιθαγενή σύνορα παραμένουν υπό τον έλεγχο της κοινότητας και των ηγετών της. Δεδομένου ότι απαιτείται ομοσπονδιακή και επαρχιακή νομοθεσία για τη διαχείριση στις αντίστοιχες περιοχές του Καναδά, είναι μια δημοτική κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας.

Εμπόριο

Όλο και περισσότερο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον Καναδά, κάτι που γίνεται εμφανές και στον τομέα του εμπορίου. Ο Καναδάς είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι περισσότερες εξαγωγές του αφορούν την υδροηλεκτρική ενέργεια. Αυτό βοηθά στην εξάλειψη εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO2 κάθε χρόνο, καθώς η καναδική υδροηλεκτρική ενέργεια εκτοπίζει την παραγωγή στις ΗΠΑ που μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν εξουσιοδοτήσει ελάχιστα επίπεδα ανανεώσιμης ενέργειας που απαιτούνται στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε πολιτείας. Αυτές οι πολιτείες συχνά δεν έχουν τους πόρους για να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τους και στρέφονται στον Καναδά για να καλύψουν τις απαιτήσεις εφοδιασμού, εισάγοντας υδροηλεκτρική ενέργεια.

Κατ’ επέκταση, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι οι εξαγωγές ανανεώσιμης ενέργειας του Καναδά είναι σε θέση να αυξηθούν. Ως εκ τούτου, υπάρχουν προσπάθειες για περαιτέρω ολοκλήρωση των δύο δικτύων μέσω διαφόρων έργων μεταφοράς, τα οποία επιδιώκουν την προώθηση της διασυνοριακής αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος, μειώνοντας έτσι το κόστος και τη μείωση των εκπομπών. Ο Καναδάς είναι σε θέση να γίνει ηγέτης στην ικανοποίηση της παγκόσμιας ζήτησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς διαθέτει ένα σταθερό ιστορικό για την καινοτομία, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφάνεια.

Επενδύσεις

Πέρασαν οι μέρες που οι ΑΠΕ ήταν μια οικονομική επιείκεια που αναλάμβαναν μόνο οι πλούσιες οικονομίες. Το 2020, οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μόνο ανταγωνιστικές ως προς τις τιμές, αλλά αξιόπιστοι δημιουργοί θέσεων εργασίας και βασικό μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού μέλλοντος. Η κυβέρνηση του Καναδά χρησιμοποιεί το πλεονέκτημα των φυσικών πόρων που διαθέτει για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να οικοδομήσει την οικονομία της, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ στο σύστημα ισχύος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμμετέχοντας σε αρκετές δράσεις μέσω σημαντικών επενδύσεων.

Ενδεικτικά, η χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός νέου ηλιακού αγροκτήματος στη νοτιοανατολική Αλμπέρτα θα δημιουργήσει 23 MW παραγωγικής ικανότητας, χρησιμοποιώντας μια νέα προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί για να συλλάβει ενέργεια και από τις δύο πλευρές του ηλιακού συλλέκτη, ενώ παρακολουθεί την καθημερινή πορεία του ήλιου. Θα απασχολεί περίπου 250 άτομα κατά τη διάρκεια της κατασκευής και θα τροφοδοτεί περίπου 7.400 νοικοκυριά ετησίως. Θα μειώσει τη ρύπανση από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλμπέρτα και θα δείξει το δυναμικό των ηλιακών συλλεκτών διπλής όψης στον Καναδά. Η χρηματοδότηση για το έργο παρέχεται μέσω του Προγράμματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Natural Resources Canada.

Επιπλέον, ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα μέχρι το 2030, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (GES), στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Περιβάλλοντος Κάθριν Μακένα. Η υπουργός έθεσε ως νέο στόχο τη μείωση των εκπομπών GES κατά 80% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με το επίπεδο του 2005. Στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 90% μέσα στην επόμενη 15ετία.

Την ίδια στιγμή, ο Καναδάς επενδύει 3 εκατομμύρια δολάρια σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία που βοήθησε στη χρηματοδότηση μεγάλων ηλιακών και γεωθερμικών έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία, Closing the Investment Gap, την οποία ο Καναδάς και η Δανία χρηματοδοτούν από κοινού με την υποστήριξη της Τζαμάικα και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, ένωσαν τις κυβερνήσεις εννέα αναπτυσσόμενων χωρών τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με επενδυτές και εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα για να βοηθήσουν χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης που ικανοποιούν τους στόχους του κλίματος.

Αποτίμηση

Ο Καναδάς έχει τη γη, τον πλούτο και τους φυσικούς πόρους για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, η εξάρτηση του Καναδά από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα αυξηθεί. Οι διεθνείς οργανισμοί αναμένουν σημαντική παγκόσμια αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ προτείνεται ότι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ανανεώσιμα αποθέματα θα γίνουν οι υπερδυνάμεις του αύριο.

Πηγές: