Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικαιρότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία της Κοινωνίας

Γράφει η Κουκουλιού Ζωή

Στην σημερινή κοινωνία της ψηφιακής εποχής αυξάνεται ραγδαία η χρήση και η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωή μας. Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα της χρήσης της ως ωφέλιμο προϊόν για εμάς στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στις μετακινήσεις μας. Πως έχει γίνει, όμως, τόσο απαραίτητη αυτή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της κοινωνίας;           

Αρχικά αν εστιάσουμε στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας θα διαπιστώσουμε πόσο χρήσιμη είναι πλέον. Για παράδειγμα, η πανδημία του covid-19 πλήττει συνεχώς όλο και περισσότερα άτομα παγκοσμίως. «Η αναλυτική ισχύς της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον εντοπισμό μοτίβων στην εξάπλωση του κορονοϊού. Με τη βοήθειά τους, οι τομείς της δημόσιας υγείας μπορούν να παρακολουθούν την εξάπλωση του κορονοϊού και να σχεδιάζουν γρήγορα αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει επίσης στην τροφοδότηση των ρομπότ και άλλων εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την επαφή με ασθενείς, καθώς η ανθρώπινη αλληλεπίδραση θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο»[1].

Άλλος ένας τομέας που μας απασχόλησε είναι η εκπαίδευση κατά την διάρκεια του κορονοϊού. Οι νέοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας και δεν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από την τεχνολογία της πληροφορίας. Πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές και λογισμικά σε συνδυασμό με της θεωρίες μάθησης έγιναν πράξη στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία. Για παράδειγμα κάποια από αυτά είναι το Padlet, Google Documents, Quizizz, StoryJumber κ.α. βασιζόμενα κυρίως στην θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, την συνεργατική μάθηση και τον γνωστικισμό. Αξίζει να αναφέρουμε και την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας στα Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα  με την χρήση εξοπλισμού Head Mounted Display,  VR Headset, Ultra-light VR gloves κ.α., που βοηθούν στην προσομοίωση ενός πραγματικού κόσμου δίχως περιορισμούς στον χρόνο, στον χώρο, στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους άλλους χρήστες, καθώς και την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση δεξιοτήτων από μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, η τεχνητή νοημοσύνη δύναται να εξελίξει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό κλάδο. Μειώνει τις αποστάσεις και τα έξοδα μετακίνησης των εργαζόμενων, καθώς οι περισσότεροι τομείς εργασίας είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν μέσω on line πλατφόρμων (π.χ. Moodle, Zoom). Ακόμη, συνεισφέρει στην μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων αφού οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι τους και να μην μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Κατά συνέπεια συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Φέρνοντας πιο κοντά στην πράξη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την κυκλική οικονομία που ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2021.

Στον αντίποδα όλων των παραπάνω προκύπτουν κάποιες αρνητικές επιδράσεις και προβληματισμοί σχετικά με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ποια είναι τα όρια ηθικής που έχει η χρήση της; Προστατεύονται εν τέλει τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων; Πως επηρεάζει την ανθρώπινη νοημοσύνη η εφαρμογή της ; Τι επιδράσεις έχει η αξιοποίησή της σε συνδυασμό με τα Big Data; Τελικά οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης εμπεριέχουν συναισθηματική νοημοσύνη; Η εφαρμογή της θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Πολλά είναι τα ερωτήματα των πολιτών που γίνονται σιγά- σιγά αποδέκτες της.

Εν κατακλείδι, όλα τα παραπάνω φανερώνουν πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον καθημερινό βίο και πόσο αναγκαία. Δεν γίνεται να παραλείψουμε τις επιπτώσεις και τα ζητήματα που θίγει με την χρήση της, αλλά αυτές κυρίως εξαρτώνται από τις δυνατότητες που έχει ο χρήστης να τις καταστήσει δυνατές. Ας μην ξεχνάμε ότι επιδιώκουμε καθημερινά των ασφαλέστερο και γρηγορότερο τρόπο να πάρουμε αποφάσεις και να λύσουμε τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι. Άρα, είναι στην ευχέρειά μας πως θα αξιοποιήσουμε αυτή την υπολογιστική δύναμη που ονομάζεται “Τεχνητή Νοημοσύνη”.

Πηγές Αναφοράς:


[1]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ανακτήθηκε από https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_el