Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Η παγκοσμιοποίηση, η Αργεντινή και η πορεία της

Σύμφωνα με τα λόγια της Eva Morales: “Η παγκοσμιοποίηση έχει ήδη πεταχτεί στη Λατινική Αμερική. Καθώς απλά δεν αποτελεί λύση για τους ανθρώπους μας. Ταυτόχρονα, παρά την αντιιμπεριαλιστική και την αντι-παγκοσμιοποίηση, οι οικονομίες μας αναπτύσσονται ξανά ».
Η Αργεντινή βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο των Φιλελευθέρων, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να αναπτύσσεται ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ύπαρξής της. Μια χώρα πλούσια σε πόρους, κατάλληλη για μια ισχυρή γεωργία, εξόρυξη, αλιεία, καθώς και μια αφάνταστη ποσότητα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ουρανίου διατηρεί επιπλέον, το φυσικό περιβάλλον, έχει αναγνωριστεί ως δυνητική μεγάλων επενδύσεων και  επιπέδου διαβίωσης, με την Αργεντινή ως χώρα  να είναι ένα από τα πιο ευχάριστα μέρη σε παγκόσμια κλίμακα  για να ζήσει κανείς, με γοητεία που δεν απορρέει από ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο μόνο αλλά γενικότερα ως μοντέλο έλξης μιας χώρας.
Στην πρόσφατη ιστορία της, η Αργεντινή γνώρισε ύφεση, ιδιωτικοποιήσεις και άλλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, συγκρουόμενες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και την πρόσφατη αύξηση των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Ο στόχος  είναι τετραπλός, αναλύοντας σε βάθος τους τομείς στους οποίους η χώρα ευνοεί και μειονεκτεί, αναλύοντας την ανταγωνιστικότητα της Αργεντινής, περιγραφή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των επιδόσεων της χώρας, καθώς και σχολιασμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών στη χώρα.
 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε διάφορους τομείς:
Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αργεντινής παρουσίασε δραματική αύξηση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, παρά τις πρόσφατες οικονομικές αναταράξεις που αντιμετώπισε. Το 2014, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εντόπισε την Αργεντινή ως χώρα γεμάτη με πληθωρισμό, με έντονη ρύθμιση ξένου νομίσματος
Ως συνέπεια αυτού, τα μειωμένα αποθεματικά καταλήγουν σε έλλειμμα λογαριασμού και πτώση κεφαλαίου, την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να καταπολεμήσει με την αύξηση και την επιβολή αυστηρότερων κεφαλαίων, νομισμάτων και ενδεχομένως ελέγχων εισαγωγής. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το πέσο υποτιμήθηκε κατά περίπου 19% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Εντούτοις, η Αργεντινή εχει  περισσότερο ή λιγότερο μακροοικονομική ανάπτυξη, καθώς η Βραζιλία, ο κύριος ανταγωνιστής και ο εμπορικός εταίρος της, έχει επίσης υποτιμήσει το νόμισμά της.
Ο βιομηχανικός τομέας της Αργεντινής περιλαμβάνει μια μεγάλη πληθώρα από τις κατασκευές, τα μεταποιημένα τρόφιμα, τα είδη ένδυσης και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ορυκτά προϊόντα που κυμαίνονται από: χάλυβα, αλουμίνιο και προϊόντα ξύλου, σε στρόβιλους, διαστημικά και πυρηνικά προϊόντα. Οι εξαγωγές της Αργεντινής, οι οποίες ανήλθαν σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2003, αποτελούν το 24 τοις εκατό των βασικών αγροτικών προϊόντων, 13 τοις εκατό ενέργειας και μεταλλευμάτων, 36 τοις εκατό μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και 27 τοις εκατό των βιομηχανικών εμπορευμάτων.
Ωστόσο, οι τομείς της Αργεντινής εξακολουθούν να κατατάσσονται μεταξύ των σχετικά χαμηλότερων. Παρά την όμορφη υποδομή, αυτή τη στιγμή κατατάσσεται σε μειονεκτική θέση, αν είναι η 87η στο Παγκόσμιο Οικονομικό  φόρουμ. Σε ένα παρόμοιο χαμηλό θεσμικό όργανο της Αργεντινής κατατάσσεται επίσης ο αριθμός 137ος, με εγχώρια κατάταξη 2,9.
Στην πραγματικότητα, η ταραγμένη ιστορία των χωρών είναι εμφανής στο πλεονέκτημα και το μειονέκτημα του κάθε τομέα. Η Αργεντινή έχει μια μικτή οικονομία που έχει εξαιρετικά αναπτυγμένους τομείς γεωργίας, βιομηχανίας και υπηρεσιών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, υπήρξε κυβερνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη των εγχώριων βιομηχανιών και την επέκταση της βιομηχανικής ικανότητας. Τα προκύπτοντα οικονομικά προβλήματα της δεκαετίας του 1970 και του 1980, σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια, οδήγησαν σε περίοδο δραματικής μείωσης της οικονομικής παραγωγής και οδήγησαν σε πληθώρα βιομηχανιών της χώρας.
Η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομίας της Αργεντινής με ζώα και καλλιέργειες που καλύπτουν  τις περισσότερες από τις εγχώριες ανάγκες του έθνους. Τα προαναφερθέντα προϊόντα παρέχουν επίσης υλικό επεξεργασίας τροφίμων, το οποίο αντιπροσωπεύει συνολικά το 7% του ΑΕγχΠ της χώρας. Επιπλέον, στην Αργεντινή ανθίζει πρόσφατα πληθώρα ελαίων και ειδικών καλλιεργειών με βάση τα τρόφιμα, με έμφαση στα λεμόνια, τα σταφύλια, το βόειο κρέας, τους ηλιόσπορους, τα λεμόνια, το τσάι, τον καπνό, τα φιστίκια και το σιτάρι. Η αλιεία μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δεκαετίες υπερβολικής αλιείας μείωσαν δραματικά το δημογραφικό της εν λόγω αγοράς.
Η βιομηχανία της Αργεντινής οδηγείται από τη διαφοροποίηση της εύπορης εγχώριας αγοράς. Μέχρι πρόσφατα, η Αργεντινή δεν είχε αρχίσει να εξάγει και ως εκ τούτου η εγχώρια βιομηχανία της αντιπροσωπεύει το 29% του ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα των οικονομικών προβλημάτων της Βραζιλίας, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής επηρέασε την Αργεντινή και μειώθηκε κατά 7% το 1999 και ένα ένα χρόνο αργότερα αυξήθηκε κατά 2%. Μεταξύ των κύριων βιομηχανιών στην Αργεντινή είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, η εξόρυξη, η επεξεργασία τροφίμων, η παραγωγή ενέργειας, με έμφαση στην αναπτυσσόμενη χημική της βιομηχανία, η οποία μπορεί να φανεί λεπτομερέστερα στο παρακάτω γράφημα.

Αναπάντεχα, το ενημερωτικό δελτίο που παρέχεται στην παρούσα έκθεση (βλέπε το ενημερωτικό δελτίο) δείχνει ότι το υψηλότερο πλεονέκτημα της χώρας δεν είναι στην πραγματικότητα αγροτικό, παρά την υψηλή και παράλληλη παραγωγή,  αλλά υπηρεσίες. Αυτό υποστηρίζεται επίσης από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο κατατάσσει τον τομέα των υπηρεσιών στην πρώτη θέση, με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα να ανήκουν στα 2,7 και 3,4 αντίστοιχα. Αν και αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό ως κατάταξη, είναι καλύτερο από τον γειτονικό της ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, παρά την υπερηφάνεια για τη δημιουργία ενέργειας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή καυσίμων.
Η ανεργία είναι ένα ισχυρό πρόβλημα στην Αργεντινή, σύμφωνα με το ILOSTAT, το οποίο δείχνει ότι το συνολικό ποσοστό ανεργίας της Αργεντινής είναι 7,25%, με ποσοστό γυναικείας ανεργίας 8,38% και ανεργία ανδρών 6,42% και ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών 19,77% και μακροχρόνια ανεργία σε 26,61% συνολικά, 22,54% σε άνδρες και 30,88% σε γυναίκες εντός περιόδου τριών ετών ή περισσότερο.
Το χρέος του ιδιωτικού τομέα υπολογίζεται επί του παρόντος στο 14,42 το 2014, το οποίο είναι σχετικά τέλειο όσον αφορά τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα σε μια φιλελεύθερη κοινωνία στην Αργεντινή και πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με προσδοκίες για τον όγκο των συναλλαγών κατά τους επόμενους 6 Μήνες, ενώ το 45% των εταιρειών αναμένουν αύξηση του όγκου.
Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (ΠΕ), η οποία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ στοιχείων του ενεργητικού, των χρηματοοικονομικών και των εξωτερικών υποχρεώσεων της Αργεντινής στην αγοραία αξία που καταγράφηκαν στο τέλος του 2014, υπολογίζεται σε καθαρό εισόδημα 76.821 εκατομμυρίων U $ S και 271.956.000 δολάρια ΗΠΑ για υποχρεώσεις, Με υπόλοιπο ύψους 12,375 εκατομμυρίων δολαρίων υψηλότερο από το καθαρό υπόλοιπο του έτους. Από το σύνολο των ξένων περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων, μέχρι το τέλος του 2014 εκτιμήθη
καν σε 271.956.000 δολάρια ΗΠΑ, 12% αντιστοιχούν σε διεθνή αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας, 13% σε επενδύσεις Direct (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε κινητές εκτός του τομέα: Χρηματοοικονομικά στοιχεία) και τα υπόλοιπα εξωτερικά στοιχεία του ενεργητικού που συνίστανται στην κατοχή καταθέσεων σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό, πιστώσεων, εξαγωγών, τίτλων, χρεογράφων χαρτοφυλακίου και μετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από μη κατοίκους με εξωτερικές υποχρεώσεις εκτιμώμενες σε 195,135 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2014, % Ήταν το απόθεμα της οδηγίας για τις ξένες επενδύσεις, το 24% στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και το 34% άλλες υποχρεώσεις.
Μεσογειακό μοντέλο.
Συνολικά, η Αργεντινή έχει επανειλημμένα τονιστεί ως ειδική περίπτωση, και η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο ιδιωτικός της τομέας είναι εξαιρετικά ισχυρός, η γεωργία και η παραγωγή της είναι επίσης εξαιρετικά ισχυρές, ωστόσο, υστερεί σε επίπεδα τεχνογνωσίας, και εκπαίδευσης. Το ποσοστό ανεργίας και ταυτόχρονα είναι μεγάλο πρόβλημα και ταυτόχρονα  το νόμισμά της. Με κάθε αμεροληψία, η Αργεντινή προχωρεί σταθερά στην αριστεία και αναμένεται να αναπτυχθεί μέσα σε μια δεκαετία, εάν συνεχίσει να σταθεροποιείται καλά. Η αρχή της υπονόμευσης λόγω αυτής της ηγεμονίας της ανάπτυξης βασίζεται αποκλειστικά στον πολιτικό οπορτουνισμό. Παρόλο που η χώρα είχε προβλήματα και είχε τα σκαμπανεβάσματα της, η ίδια η χώρα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί οικονομικά και πολιτικά, καθώς είναι μια χώρα, η οποία, με τα λόγια του Ρόμπερτ Ντούβαλ: «έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει άλας.”