Loading...
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικαιρότητα

Η δράση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό

Γράφει η Αντιγόνη Γαλανάκη

Αν και ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την τεχνολογική ανάπτυξη, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να μην υφίστανται καν, ειδικά στον 21ο αιώνα. Χαρακτηριστική είναι η αποκαλυπτική δήλωση μιας γυναίκας από τη περιοχή Σαν Χοσέ στην Κόστα Ρίκα η οποία ανέφερε ότι: «Έχω υποστεί διακρίσεις επειδή είμαι γυναίκα, λόγω του χρώματος του δέρματός μου, λόγω της καταγωγής μου, ακόμα και λόγω της επαρχίας στην οποία γεννήθηκα και ζω. Οι διακρίσεις αυτές εκδηλώνονται άλλοτε με λιγότερο έκδηλο τρόπο, με σχόλια και αστεία με διττή σημασία και άλλες φορές με πιο πρόδηλο και αποτρόπαιο τρόπο». Σε αυτή την γυναίκα, καθώς και σε άλλους ανθρώπους που χρήζουν ιδιαίτερης και επιτακτικής βοήθειας, επικεντρώνεται η λειτουργία του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, για το οποίο γίνεται λόγος στη παρούσα ανάλυση.

Έχοντας συσταθεί το 1969, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό αποτελεί την θεμελιώδη μονάδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), που ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τον πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ίδρυση αυτού του Ταμείου και αποτελούσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του. H έδρα του σήμερα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, όμως, η λειτουργία του δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κράτος, καθώς έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάνω από 150 χώρες. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητά του επικεντρώνεται κυρίως στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, στις γυναίκες και στους νέους ανθρώπους, καθώς και στα ανθρώπινα δικαιώματα του παγκόσμιου πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί, πως αποτελεί επικουρικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και η λειτουργία του υποστηρίζεται σε οικονομικό επίπεδο μέσω εθελοντικών ενισχύσεων από ένα μεγάλο αριθμό χορηγών και κυβερνήσεων.

Όπως προαναφέρθηκε, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό σύμφωνα με έγκυρα στοιχεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και στην Αφρική, στα Αραβικά κράτη, στην Ασία και στις χώρες του Ειρηνικού, καθώς και στην ανατολική Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική και στη Καραϊβική. Το 2018, μάλιστα, έθεσε συγκεκριμένους άξονες για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του. Αυτοί οι άξονες αφορούν το τέλος της μη ικανοποιηθείσας ανάγκης για οικογενειακό προγραμματισμό, της μητρικής θνησιμότητας, που μπορεί να αποφευχθεί και φυσικά (το τέλος) της έμφυλης βίας. Ακόμη και σε πρόσφατο χρονικό διάστημα, χάρη στις αξιόλογες δραστηριότητές του και παρά τις δυσβάστακτες επιπτώσεις της πανδημίας, αυτή η σημαντική μονάδα του ΟΗΕ, κατάφερε να πετύχει βασικούς λειτουργικούς στόχους, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί στο στρατηγικό σχέδιο 2018-2021 του Ταμείου. Αν ληφθεί υπόψη, πως μόνο οι ανθρωπιστικές δράσεις του βοήθησαν πάνω από 29 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως παρέχοντας πληροφορίες και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της συνεισφοράς του. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί πως 1,5 εκατομμύριο τοκετοί υποστηρίχθηκαν σε σημαντικό βαθμό από το Ταμείο, το οποίο, επίσης, συνέδραμε θύματα βίας βάσει φύλου.

Εκτός, όμως, από το σχέδιο, που αναφέρθηκε παραπάνω, το Ταμείο έχει αναλάβει μια πληθώρα αποστολών, όπως το στρατηγικό σχέδιο 2022 – 2025. Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών και άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως των ατόμων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, (των ατόμων) που πάσχουν από κάποια αναπηρία ή οικονομική δυσκολία κλπ. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ορθή ενσωμάτωση και συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην κοινωνία του 21ου αιώνα ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου και άλλων στοιχείων ταυτότητας. Βέβαια, το Ταμείο γνωρίζει πολύ καλά πως για την εκπλήρωση των στόχων του η συλλογική συμβολή της πολιτείας και της κοινωνίας είναι άμεσα αναγκαία. Για αυτό τον λόγο, συνεργάζεται με κυβερνήσεις, καθώς και με ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα αποσκοπώντας στην υλοποίηση των στόχων του.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών, Δρ. Ναταλία Κανέμ, δήλωσε πρόσφατα πως «πάρα πολλές γυναίκες δεν μπορούν ακόμη και σήμερα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. […] πάνω από 175 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι σε χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ανάγνωση μιας πλήρους πρότασης. Συνεπώς, τώρα είναι η στιγμή για δράση, για τις κυβερνήσεις, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους να επενδύσουν σε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους».

Συνεπώς, είναι εύκολα κατανοητό, πως η δράση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών είναι μεγίστης σημασίας και η συμβολή του τεράστια, καθώς πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν άμεσα ανάγκη την υποστήριξή του. Πώς μπορούμε, όμως, να επαναπαυτούμε στην συμβολή ενός Ταμείου για την επίλυση όλων των κοινωνικών και πληθυσμιακών προβλημάτων του κόσμου; Η συνεισφορά όλων μας στην συλλογική κοινωνική ευημερία θα έπρεπε να αποτελεί ένα από τα κύρια ανθρώπινα καθήκοντα.   

Βιβλιογραφία:

United Nations Population Fund. (2022). ‘Dream and fight’: Afrodescendant nurse lifts up marginalized women in Costa Rica. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/news/dream-and-fight-afrodescendant-nurse-lifts-marginalized-women-costa-rica

Luisa Blanchfield, Edward J. Collins-Chase, Thomas Lum. (2022). The United Nations Population Fund (UNFPA): Background and U.S. Funding. Congressional Research Service Informing the legislative debate since 1914. Διαθέσιμο σε: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46962

United Nations Population Fund. How we work. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/how-we-work

United Nations Population Fund. DELIVERING ON THE TRANSFORMATIVE RESULTS UNFPA ANNUAL REPORT 2021. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/annual-report

United Nations Population Fund. (2018). About us. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/about-us

United Nations Population Fund. Executive Leadership. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/about/dr-natalia-kanem

United Nations Population Fund. (2022). Statement of the Executive Director to the Second Regular Session of the Executive Board 2022. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/press/statement-executive-director-second-regular-session-executive-board-2022

United Nations Population Fund. Campaigns & Interactive reports. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/campaign

United Nations Population Fund. Strategic Plan 2022-2025. Διαθέσιμο σε: https://www.unfpa.org/strategic-plan-2022

Πηγή εικόνας: 2030 Agenda in Latin America and the Caribbean. UNFPA United Nations Population Fund. Διαθέσιμο σε: https://agenda2030lac.org/en/organizations/unfpa